Contact


Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert
Programmadirecteur

Daniella Wijnveldt-Roldaan 
Projectleiding 

(015) 27 85479
support-dtt@remove-this.tudelft.nl

Programma

De opleiding bestaat uit drie modulen met elk vier Masterclasses en vier Topclasses. De modulen zijn:

 • Proces & Organisatie
 • Techniek
 • Markt

Masterclasses zijn gericht op de basisvaardigheden van assetmanagement. Topclasses gaan verder en dagen u op academisch niveau uit om over uw eigen grenzen te kijken.

Module Proces & Organisatie

In deze module staan mens, organisatie en stakeholders centraal. In de Masterclasses leert u wat de organisatorische randvoorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie van assetmanagement. In de Topclasses nemen we u mee naar de laatste ontwikkelingen: complexe besluitvorming in een dynamische omgeving.

Masterclasses

1a

Inleiding assetmanagement

3a

Tactisch assetmanagement

 • ISO 55000/PAS 55
 • Assetmanagementsystemen
 • Assetmanagementrollen
 • Spel Assetmanagement
 • Prestaties, risico’s en kosten
 • Meerjaren investeringsplanning
 • Prioritering van investeringen

2a

Strategisch Assetmanagement in de praktijk

4a

Assetmanagement bij Shell; de olie- en gaswereld

 • Risico en performance op strategisch niveau
 • Keten- en omgevingsmanagement
 • Praktijkvoorbeeld Vitens

Topclasses

1b

Governance van assetmanagement

3b

Opstap naar examenwerkstuk

 • Van publieke doelen naar concrete maatregelen
 • Line of Sight
 • Procesbenadering van assetmanagement
 • Academische vaardigheden
 • Probleemstelling, onderzoeksvragen en - opzet, beoogd resultaat
 • Bronvermelding en plagiaat
 • Hoe schrijf ik een werkstuk?

2b

Een Rijnlandse kijk op assetmanagement

4b

Complexe besluitvorming

 • Angelsaksische versus Rijnlandse model
 • Winst is niet de enige maatstaf
 • Rijnlands organiseren en werken
 • Beleidsanalyse
 • Multi-actor systemen
 • Besluitvorming in complexe netwerken

Module Techniek

In de module Techniek leert u de instrumenten kennen die nodig zijn om assetmanagement toe te passen. In de Masterclasses leert u de basistechnieken om bijvoorbeeld een afweging te maken tussen functionele prestaties, risico’s en kosten. In de Topclasses maakt u kennis met de meer geavanceerde methoden en de toepassing hiervan in de praktijk.

Masterclasses

1a

Onderhoud, beheer & risicobeheersing

3a

Informatiemanagement & datasystemen

 • Sturen op prestaties van systemen
 • Leidraad RAMS, RAMS-analyse
 • Reliability Centered Maintenance
 • Prestatiemanagement
 • Gegevensbeheer & ontsluiten van informatie
 • Data- en informatiesystemen

2a

De menselijke factor bij de inrichting van de onderhoudsorganisatie
met als aandachtspunten:

4a

Toegepaste Life Cycle Costing

 • Menselijk gedrag en menselijk falen
 • Risico’s die samenhangen met de menselijke factor
 • Inrichten onderhoudsorganisatie
 • Vervangings- en investeringsbeslissingen
 • Rekenen met levensduurkosten
 • Netto contante waarde, intern rendement

Topclasses

1b

Geavanceerd ontwerpen op basis van risicobeheersing

3b

Engineering Asset Management

 • Probabilistisch ontwerpen
 • Veiligheid & betrouwbaarheid
 • Statistische analyses
 • Maintenance engineering
 • Inspecties
 • OMS

2b

Inzet van bewezen methodes

4b

Levensduurmanagement in de praktijk

 • Oplossen van schijnbaar onoplosbare vraagstukken
 • Probabilistische en kwantitatieve risicoanalyses
 • Beheersing van technisch complexe projecten
 • Management van complexe projecten
 • Integraal ontwerpen, bouwen en onderhouden
 • Builiding Information Modelling

Module Markt

In de module Markt staat de interactie tussen de eigen organisatie en de markt centraal.  De basis marktfunctie voor goed assetmanagement leert u in de Masterclasses. De nieuwste ontwikkelingen komen in de Topclasses aan bod.

Masterclasses

1a

Professionaliseren van de inkoopfunctie

3a

Contractmanagement

 • Inkoopfunctie
 • Interne & externe samenwerking
 • Interne prestatiemeting
 • Contractbeheersing
 • Prestatiemeting, KPI’s
 • Vertrouwen, samenwerken, ontzorgen

2a

Assetmanagement en markt

4a

Assetmanagement & prestatiecontracten

 • Systems engineering
 • Functioneel specificeren
 • Prestatie-inkoop infrastructurele werken
 • Casus: vastgoedbeheer
 • Meerjaren onderhoudsraming
 • Contracteren op basis van conditiescore en risicoprofiel

Topclasses

1b

Serious Game: Road Roles 

3b

Prestatieinkoop (Best Value Procurement)

 • Trade-offs wanneer meer vrijheid aan de aannemer wordt gegeven
 • Evolutie van de kwaliteit van het netwerk
  in dat geval
 • Kunde van opdrachtgever om aan te besteden, te monitoren en te controleren
 • Prestatie-inkoop
 • Hoogste waarde, laagste prijs
 • Praktijkvoorbeelden

2b

Prestatiegestuurd uitbesteden van onderhoud

4b

De toegevoegde waarde van assetmanagement

 • Toepassing SE bij onderhoud
 • Agency Theory & Transaction Cost Economy
 • Six Stage model
 • Interactieve bijeenkomst
 • casussen

Het programma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend en wijzigingen zijn voorbehouden. Zo houden we het programma actueel.

Examen

Aan het begin van een module formuleert u samen met uw docent en uw begeleider op uw werk een eigen casus. Tijdens het leertraject werkt u aan deze casus. U ontvangt hierbij persoonlijke begeleiding van één van de docenten.

In uw casus laat u zien dat u het geleerde toe kunt passen. Uw casus is tevens het examen van de module. Voor de beoordeling gelden strenge normen en kwaliteitseisen van de TU Delft. 

Deelnemers die de totale opleiding met succes hebben afgerond krijgen een certificaat van de TU Delft dat garant staat voor het academische niveau van de kennis en vaardigheden op het vakgebied.

© 2017 TU Delft

Metamenu