Peter-Jules van Overloop

Meinte Vierstra

Alumni Masterclass Smartphone toepassingen in het waterbeheer

  • Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Dr. ir. Peter-Jules van Overloop en ir. Meinte Vierstra nemen u mee in de impact die de smartphone kan hebben op waterbeheer. Zij geven in deze Masterclass presentaties en demonstraties van de verschillende meet-apps. Deelnemers kunnen hun eigen smartphones gebruiken om metingen uit te voeren, ook na de masterclass.

Achtergrond

Vanwege klimaatverandering maar vooral door de toenemende druk op de watersystemen vanuit de maatschappij is er een noodzaak om het waterbeheer efficiënter te maken. Meer metingen geven inzicht in hoe de kanalen, meren en sloten reageren op het weer en op menselijk ingrijpen. Met dit inzicht kunnen watersystemen beter worden gedimensioneerd en kan worden ingespeeld op de veranderingen.

Metingen met speciale apparatuur is kostbaar, vooral omdat deze sensoren in de buitenlucht snel kapot gaan. Er is tegenwoordig echter een type sensor dat goed wordt onderhouden, bijna overal beschikbaar is en standaard een verbinding met het internet heeft: de smartphone. Met deze sensor kunnen veel meer metingen worden gedaan tegen veel lagere kosten.

Door gebruik te maken van de camera van de smartphone kunnen metingen worden gedaan van waterstanden en stroming over stuwen voor inzicht in het dagelijkse waterbeheer. Door de steeds beter wordende voorspellingen van het weer te koppelen met de meting kan er op de smartphone in real-time een advies worden gegeven voor een benodigde verstelling van de stuw. Om het beheer en onderhoud van sloten efficiënter te maken kan de toestand van het riet worden bepaald met het maken van foto’s van de oevers. Tijdens hoogwater kunnen metingen worden gedaan van ondergelopen straten en zo kan er in een crisiscentrum een real-time overzicht worden gegeven van de ernst van de situatie. De foto’s worden uitgelezen met speciale image processing algoritmen die hun oorsprong hebben in de Robotica.

Niet alleen medewerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat zijn de gebruikers van de smartphone meet-apps, ook burgers kunnen eenvoudig metingen uitvoeren en daarmee een enorm crowed-sensing netwerk creëren.

Bekijk een video met uitleg over het systeem Mobile Canal Control:

Meer informatie:

© 2017 TU Delft

Metamenu