Studieverenigingen en disputen

Binnen de faculteit hebben we twee studieverenigingen en een aantal disputen.

Deze verenigingen en disputen organiseren regelmatig excursies, symposia, studiereizen en lezingen. U kunt daar een bijdrage aan leveren. Neem hiervoor contact op met de studieverenigingen of disputen.

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu