Stage of afstudeerplaats aanbieden

Met een stagiair of afstudeerder profiteert u van de frisse en analytische kijk van onze studenten op uw werkzaamheden. De Masterstudenten Civiele Techniek en Applied Earth Sciences hebben ervaring met vele computerprogramma's en zijn getraind om projectmatig en multidisciplinair te werken. Ze zijn altijd zeer gemotiveerd om hun opgedane kennis in praktijk te brengen.

De stage

Tijdens de stage maakt de student kennis met de technische, sociale, economische en organisatorische aspecten van de civieltechnische beroepspraktijk. Inhoudelijk kan de stage uiteenlopen van het meewerken op de bouwplaats tot het uitvoeren van een specifieke (onderzoeks-) opdracht, het maken van een (deel-)ontwerp of het uitwerken van verschillende alternatieve mogelijkheden in de praktijk.

Ideale stage
De ideale stage is een mengeling van leren van de civieltechnische praktijk enerzijds en theoretische verdieping anderzijds. Bijvoorbeeld door berekeningen, alternatieve ontwerpen voor deelprojecten, analyse van zuiniger en/of alternatieve constructiemogelijkheden.

Duur van de stage
De gemiddelde duur van de stage is circa 10 weken (minimaal 8 fulltime weken).

Ervaringen
Lees enkele ervaringen van stageverlenende bedrijven.

De afstudeeropdracht

De afstudeerscriptie is een individueel project, waarbij de student moet laten zien dat hij/zij in staat is om zelfstandig en op wetenschappelijk niveau een ingenieursvraagstuk op te lossen. De afstudeerscriptie bestaat uit twee elementen: wetenschappelijk theorie en toepassing in de praktijk. De scriptie heeft een duidelijke focus, het onderzoek is gebaseerd op een wetenschappelijk model, bevat het een vernieuwend inzicht en is het op een logische en overtuigende manier uitgevoerd.

Afstudeeronderwerpen
Afstudeeronderwerpen hebben een nauwe relatie met de betrokken onderzoeksprogramma’s van de faculteit CiTG op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Civiele Infrastructuur
 • Deltatechnologie
 • Stedelijk Waterbeheer
 • Transport
 • Geo-energie

Duur van de afstudeeropdracht
De omvang van het afstudeerwerk is 40 studiepunten (driekwart jaar).

Voorbeelden
Laat u inspireren door voorbeelden van afstudeeronderzoeken.

Contact

Meer informatie
Wilt u meer informatie of direct een stage of afstudeeropdracht aanbieden, vult u dan het invulblad in. Hierop verstrekt u bedrijfsgegevens en kunt u een stageplaats of afstudeeropdracht aanbieden. Het stagebureau neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ten behoeve van bedrijvendossiers die studenten kunnen raadplegen, ontvangt het stagebureau graag documentatiemateriaal van uw bedrijf/instelling (bijvoorbeeld jaarverslag of brochures).

Stage of afstudeeropdracht promoten bij studenten

Partners van de faculteit CiTG hebben de mogelijkheid om de stage extra te promoten bij studenten. Mail daarvoor een advertentie als MS Word- of PDF-bestand (taal: Engels) naar het stagebureau, met daarin de volgende informatie:

 • een omschrijving van de organisatie en afdeling
 • een omschrijving van de opdracht
 • een omschrijving van het aanbod aan de studenten 
 • een omschrijving van de verwachtingen van de student
 • een korte omschrijving van de opdracht (maximaal 170 karakters)

Het formaat van de advertentie is portrait A4. U kunt deze aanleveren in kleur of zwart/wit. De advertentie wordt geplaatst:

 • op Blackboard (studenteninformatiewebsite)
 • in de maandelijkse digitale studentennieuwsbrief
 • op het prikbord op de faculteit
Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu