Alumni Event CiTG

08 juni 2017 | 14:00 - 18:30
Plaats: TU Delft- Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen - Stevinweg 1 Delft


Op donderdagmiddag 8 juni zijn de deuren van de labs geopend voor de alumni van de faculteit. Decaan Bert Geerken opent de middag en daarna nemen studenten u mee voor een tour door het water-, bouw en geolab. Onderzoekers vertellen u over hun onderzoeksprojecten en experimenten. Van rivierbeddingen en stroomgoten tot een nagebouwd rijtjeshuis voor aardbevingsonderzoek.
Ook zijn er zeepkistensessies met pitches van nieuwe hoogleraren. Studievereniging Het Gezelschap "Practische Studie" organiseert twee lezingen met gastalumni. We sluiten gezamenlijk af met een borrel in faculteitscafé PSOR.

Voorafgaand aan de alumnimiddag kunt u eventueel eerst de Research Exhibition van de TU Delft bezoeken. Voor dit event moet u zich separaat aanmelden. Dit kan via de website van de Research Exhibition.

Programma

14.00

Ontvangst door decaan Bert Geerken  

14.30

Rondleidingen door de labs - Keuze uit:

  • Water and Structural Engineering Labs
  • Structural Engineering and Geo Labs
  • Geo and Water Labs

16.00

Lezingen Het Gezelschap "Practische Studie"

Sprekers:

 

em. Prof.Dipl.-Ing. Jan Vambersky
Jan Vambersky is emeritus hoogleraar Utiliteitsbouw en erelid van Het Gezelschap "Practische Studie". Hij vertelt over de aanleg van de huidige locatie van de studievereniging. Bij de aanleg werden een aantal wapeningsstaven doorgezaagd. Vambersky vertelt over de toedracht hiervan en hoe er in allerijl gerekend is om te voorkomen dat de faculteit zou instorten.

Ir. Ronald de Heer
Ronald de Heer was voorzitter geweest van de 15e lustrumcommissie van "Practische Studie". Hij vertelt waarom het congres ‘Havens in de Delta’ (1969) een hoop los maakte.
 

17.00

Borrel in PSOR

  
Aanmelden?

Aanmelden is niet meer mogelijk.

© 2017 TU Delft

Metamenu