Serge Hoogendoorn

De laatste vijf jaren houdt Hoogendoorns onderzoek zich bezig met
a) de theorie, modelleren en simuleren van multi-classverkeer en transportnetwerken;
b) ontwikkeling van methoden voor de geïntegreerde beheersing van deze netwerken (regionale netwerkbeheersing, massabeheersing);
c) impact van de onzekerheid van reizigersgedrag en netwerkoperaties;
d) impact van ICT (informatie, bestuudersondersteuning, enz.) op netwerkstromen en
e) fundamenten van verkeersnetwerkdynamieken.
In al deze onderwerpen heeft zijn werk zich gefocust op zowel de terugkomende en niet terugkomende (nood)situaties.

Hij heeft zich gefocust op innovatieve aanpakken om gedetailleerde microscopische verkeersdata te verzamelen en het onderbouwen van de modellen  en theoriën die hij heeft ontwikkeld met gebruik van deze data (VIDI grant). Microscopische verkeersdata is verzameld vanaf een platform in de lucht met gebruik van geavanceerde videotechnieken wat resulteerde in een nieuwe generieke theorie over rijgedrag met als sleutelstukken: bestuurdersaanpassing, hetrogeniteit tussen bestuurders en anticipatie over meerder voertuigen en daarnaast in nieuwe inzichten in de belangrijkste verschillen in rijgedrag in geval van normale en uitzonderlijke omstandigheden. Aanvullend bewijs daarvan werd gevonden door het bestuderen van twintig met instrumenten uitgevoerde voertuigen die werden gebruikt om het rijgedrag en de lange-termijn veranderingen daarvan als gevolg van geavanceerde ondersteuningssystemen voor de chauffeur te onderzoeken. Hoogendoorn en zijn medewerkers ontwikkelden en implementeerden, gebaseerd op jaren van werken aan (multi-class) verkeersstroomtheorie, controlealgoritmen en modellen voor actief netwerkverkeersmanagement.

Hoogendoorn initiëerde en leidde het voetgangersonderzoek aan de TU Delft. Hij ontwikkelde het NOMAD voetgangerssimulatiemodel gebaseerd op de laatste loopexperimenten. Recent werk bevat zowel het gebruik van UAV’s om de dynamieken van menigten te registreren en het gebruik van Bluetooth en speciale camara’s op NS Station voor de verzameling van geavanceerde data. Daarnaast is Hoogendoorn betrokken bij de beoordeling van het ontwerp van de toekomstige Al Mataf moskee in Mekkah.

Onderzoek naar reisgedrag in onzekere situaties en de impact van reisinformatie daarop heeft geleid tot de ontwikkeling van het Reis Simulator Laboratorium. Bovendien is Hoogendoorns groep aan het werken aan methoden voor het karakteriseren, modelleren en controleren van onzekerheid in verkeersoperaties en reisgedrag voor zowel stedelijke als snelweg netwerken.

Hoogendoorn heeft onderzoek op gebied van het modelleren van evacuaties voor gebouwen en regionale netwerken geïnitieerd, uitgevoerd en geleid. Hij verwierf hiervoor een VICI subsidie gericht op transport en optimale verkeersmanagement in geval van exceptionele evenementen. Binnen het doel van dit project heeft Hoogendoorn de ontwikkeling van nieuw multi-user virtueel verkeer en reisgedraglaboratorium gebaseerd op 3D internet technologie geleid voor het bestuderen van het optredend gedrag van evacuees welke succesvol is getest tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van TRB in 2012 in Washington DC.

Hoogendoorn heeft het ICEM’09 (Eerste internationale conferentie voor modelleren en beheersing van evacuaties; September 2009). Ik zal de gastheer zijn tijdens het hEART congres september 2016.

© 2017 TU Delft

Metamenu