Faciliteiten Transport & Planning

In voorgaande promotieprojecten, onderzoeksprojecten en derdegeldstroomprojecten heeft de afdeling Transport & Planning verschillende modellen ontwikkeld. Deze modellen hebben betrekking op de verschillende modaliteiten, zoals autoverkeer, treinverkeer en voetgangersverkeer. Bovendien zijn er verschillende soort modellen, waaronder simulatiemodellen, toedelingsmodellen en keuzemodellen. Voor een aantal modellen is meer informatie beschikbaar over hun achtergrond en het soort projecten die uitgevoerd kunnen worden.

  • Fosim – een microscopisch simulatiemiddel voor Nederlandse autosnelwegen
  • INDY – een toedelingsmodel
  • Nomad – een microscopisch voetgangerssimulatiemodel
  • PETER – een analyse tool voor de stabiliteit van railverkeersnetwerken
  • Regiolab Delft
  • VRIGen - Verkeers Regel Installatie Generator, een tool om automatische verkeersregelen te genereren
  • TNV-Conflict – een analysetool voor treindata
Naam auteur: T&P
© 2017 TU Delft

Metamenu