Wat valt er te leren?

Om een idee te geven wat je kunt verwachten tijdens de master-opleiding Transport & Planning:

  • Je leert op welke manier infrastructuurplanning gerelateerd is aan economische groei en neergang. Je raakt bekend met economische en sociale processen die vervoervraag genereren en de gevolgen hiervan op de inrichting van het landschap en de ruimtelijke verdeling van activiteiten.
  • Aan de andere kant leer je hoe ruimtelijke activiteitenpatronen gemodelleerd, geanalyseerd en vertaald kunnen worden naar een concrete verkeersvraag op infrastructurele netwerken. Je leert waar potentiële problemen kunnen ontstaan en ontwikkelt middelen om infrastructurele netwerken beter te begrijpen en te ontwerpen.
  • Je leert hoe weg- en railinfrastructuur ontworpen moeten worden, zowel op netwerkniveau als op het niveau van een enkel element (snelwegen, kruispunten, stations, openbaarvervoerdiensten). Belangrijke criteria hierbij zijn veiligheid, efficiëntie en (maatschappelijke) kosten en opbrengsten.
  • Je leert hoe keuzegedrag gemodelleerd kan worden. Het gaat hierbij om het onderzoeken van de processen die gebruikers van de infrastructuur beïnvloeden bij hun keuze voor bestemming, vervoerwijze (auto of openbaar vervoer), route en vertrektijdstip. Ook het begrijpen van de gevolgen van zulk gedrag speelt hierbij een rol, evenals het ontwikkelen van manieren om dit gedrag te beïnvloeden.
  • Je raakt bekend met manieren om verkeer (dynamisch) te beheersen. Met de beperkte fysieke ruimte en de ICT-revolutie van de laatste decennia wordt steeds meer nadruk gelegd op (dynamisch) verkeersmanagement. Voorbeelden hiervan zijn tolheffing of rekeningrijden, toeritdosering, dynamische routeverwijzingsystemen en verkeersinformatiediensten, en ook het optimaliseren van verkeerslichten op kruispunten.
  • Ten slotte leer je hoe verkeersprocessen wiskundig kunnen worden beschreven. Dit is belangrijk omdat experimenten in het vervoer- en verkeersonderzoek kostbaar zijn en gepaard gaan met praktische bezwaren (je kunt niet zomaar een deel van de snelweg afsluiten voor een experiment!). Met verkeerssimulatiemodellen kun je experimenteren met nieuw ontwikkelde infrastructurele voorzieningen en beheersingsmaatregelen.
Naam auteur: pbosschaart
© 2017 TU Delft

Metamenu