Masterprogramma

In dichtbevolkte landen als Nederland is het dagelijkse kost: honderden kilometers file, luchtvervuiling, verkeersongevallen en openbaar vervoer dat kampt met vertragingen.
De MSc-variant Transport & Planning leidt mensen op die een centrale rol spelen bij het oplossen van dit soort problemen.
T&P-ingenieurs werken bijvoorbeeld aan slimme manieren om verkeersstromen te beheersen en congestie te voorkomen, ontwerpen openbaarvervoerssystemen of ontwikkelen infrastructurele plannen. Kenmerkend voor de onderwerpen waaraan ze werken is dat deze vaak dagelijks in het nieuws zijn en hoog op de politieke agenda staan.

Programma
Binnen deze variant staan kwantitatieve benaderingen van infrastructurele planning centraal en de analyse van systemen voor personentransport en voor weg- en railverkeer.
Het programma biedt een uitdagende combinatie van beroepspraktijk en state-of-the-art onderzoek. Je leert onder meer:

  • Hoe infrastructurele planning direct samenhangt met economische groei en teruggang
  • Hoe je ruimtelijke activiteiten kunt modelleren, analyseren en vertalen in vervoersvragen op infrastructurele netwerken
  • Hoe je zowel losse componenten als complete netwerken voor weg- en railinfrastructuur kunt ontwerpen
  • Hoe je keuzen van mensen kunt modelleren, evenals de invloed van transportsystemen op de keuze van de bestemming, de vorm van transport, de route en de vertrektijd
  • Hoe je verkeersstromen kunt beheersen met bijvoorbeeld systemen voor dynamisch verkeersmanagement
  • Hoe je verkeersbewegingen wiskundig kunt beschrijven

In Europese top 5
Als je kiest voor de MSc-variant Transport & Planning in Delft, ga je studeren aan een van de Europese top-5 instituten verkeersonderzoek. Een instituut dat ernaar streeft de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen en om die reden nauw samenwerkt met overheden en bedrijven.

De overige informatie over het master programma van Transport & Planning is alleen beschikbaar in het Engels.

Naam auteur: Webredactie T&P
© 2017 TU Delft

Metamenu