Bachelorprogramma

Transport is een van de vier domeinen binnen Civiele Techniek. Het is verweven in het bachelorprogramma. Als je interesse hebt in dit boeiende werkveld, dan zijn er veel mogelijkheden om hiermee kennis te maken en je hierin te specialiseren.

In de vakken CTB1120-14 Inleiding Civiele Techniek en CTB1220-14 Integraal ontwerp en beheer wordt vaak transportinfrastructuur gebruikt om de eerste ideeën over de Civiele Techniek zelf en het ontwerpen in de Civiele Techniek te ontwikkelen. 

In het vak CTB1420-14 Transport & Planning (5 ects) worden de basisbeginselen van ruimtelijke planning en verkeer en vervoer behandeld. Naast de colleges is er ook een praktijkgerichte oefening. Dit vak geeft een overzicht van het grote aantal onderwerpen op transportgebied waarmee je als Civiel Ingenieur in aanraking kunt komen.

Het derde jaar in de bachelor biedt je volop ruimte om je studie zelf vorm te geven. Zo kun je kiezen voor de minor Transport, Infrastructuur en Logistiek die wordt verzorgd door de afdelingen Transport & Planning (CiTG) en Transportbeleid en logistiek (TBM). Deze minor is een uitstekende introductie op de mastervariant Transport & Planning en de interfacultaire MSc-opleiding Transport, Infrastructure & Logistics. Na de minor kun je vervolgens kiezen voor de specialisatievakken van Transport & Planning:

Ten slotte is het natuurlijk mogelijk je Bachelor-eindwerk (CTB3000) op het gebied van Transport te doen.

Na afloop van je Bachelor Civiele Techniek kan je je studie vervolgen met een master op het gebied van Transport. Je hebt dan de keuze tussen

Naam auteur: Webredactie T&P
© 2017 TU Delft

Metamenu