Onderwijs

De Sectie Wegbouwkunde richt zich in haar onderwijs en onderzoek op het gedrag van wegenbouwmaterialen onder statische en dynamische verkeersbelastingen, alsmede op het ontwerp, de uitvoering, beheer en onderhoud van constructies voor wegen, vliegvelden, haventerreinen, spoorwegen, trambanen en metro’s.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de Engelse pagina

Naam auteur: Kumar Anupam
© 2017 TU Delft

Metamenu