Stevin Laboratorium

Het laboratorium Stevin II van de afdeling Bouw en Infra beschikt over een constructie laboratorium, een wegenbouw laboratorium, een railbouw laboratorium en een laboratorium voor recycling. Het laboratorium is zeer goed geoutilleerd met unieke faciliteiten.

In het laboratorium verrichten onderzoekers experimenteel wetenschappelijk onderzoek, dat onder meer dient voor het opstellen en valideren van modellen en voor het vergelijken met simulaties. Ook wordt in het laboratorium contract research uitgevoerd voor (internationale) overheden, andere researchcentra en bedrijven. Het laboratorium heeft een ervaren ondersteunende staf voor het ontwerpen en bouwen van testopstellingen en het vervaardigen en testen van proefstukken en constructies. De meet- en regeltechnici gebruiken hierbij intern ontwikkelde, op maat gemaakte besturings- en meetsoftware.

Constructie laboratorium

In het constructie laboratorium wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van materialen en constructies van staal, beton, hout en vezel versterkte kunststoffen.

meer...

Contact

Wegenbouw laboratorium

In het wegenbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor wegverhardingen en wegen. De faciliteiten bestaan uit apparatuur en opstellingen voor het statisch, dynamisch en tri-axiaal testen van ongebonden materialen, bitumen en asfaltmengsels, op kleine schaal en op ware grootte in praktijksituaties.

meer...

Contact

Railbouw laboratorium

 

In het railbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor railbouw. De faciliteiten bestaan uit apparatuur en opstellingen voor het statisch en dynamisch van componenten van railconstructies.

meer...

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling laboratorium

In het recycling laboratorium wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van materialen op basis van hun fysische eigenschappen en met sensoren. De faciliteiten bestaan uit een fysisch- chemisch lab, met diverse fysische en chemische analyse apparatuur.

meer...

Contact

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu