Wegenbouw laboratorium

In het wegenbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor wegverhardingen en wegen. De faciliteiten bestaan uit apparatuur en opstellingen voor het statisch, dynamisch en tri-axiaal testen van ongebonden materialen, bitumen en asfaltmengsels, op kleine schaal en op ware grootte in praktijksituaties.

Naam auteur: webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu