Toegang tot en gebruik van het Macrolab / Stevinlaboratorium

Het Macrolab verleent recht tot toegang tot en gebruik van de faciliteiten van het Macrolab volgens de in de Principles and Guidelines omschreven wide access mode. Dit houdt in dat de faciliteiten in principe ter beschikking gesteld worden aan de volgende partijen: 

  • Researchers, verbonden aan erkende instellingen voor academisch onderwijs of onderzoek
  • Onderzoek- en onderwijsinstellingen
  • Bedrijven en andere organisaties

Het beleid voor het geven van toegang tot en gebruik van de faciliteiten van het Macrolab wordt vastgesteld door de gebruikersraad in overeenstemming met de decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Partijen die gebruik wensent te maken van de faciliteiten van het laboratorium, vragen dit aan de coördinator van het lab. De coördinator van het lab beoordeelt het verzoek op basis van een onderzoeksplan, waarbij wordt getoetst of de faciliteiten geschikt zijn voor het beoogde onderzoek. Deze beoordeling wordt aan de aanvrager teruggekoppeld. De beschikbaarheid van faciliteiten kan beperkt worden door de planning van het gebruik van de faciliteiten door andere gebruikers. De gebruikersraad beslist over het verlenen van toegang en over de beschikbaarheid (in termen van planning en tijdsduur) van specifieke faciliteiten.

Met het oog op veiligheid wordt toestemming tot gebruik van de faciliteiten alleen verleend in combinatie met de inzet van technici van het Macrolab voor het voorbereiden, bedienen en waar nodig ontmantelen van test-opstellingen en onder toezicht van staf van het Macrolab. Het Macrolab brengt voor researchers verbonden aan erkende instellingen voor academisch onderwijs en onderzoek uitsluitend de werkelijke kosten voor de personele inzet (technici, toezicht) en voor verbruiksgoederen in rekening.

De algemene huisregels van de TU Delft zijn toepassing en voorts specifieke huisregels en veiligheidsvoorschriften van het Macrolab en specifieke voorschriften van de te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.

Naam auteur: webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu