Recycling laboratorium

In het recycling laboratorium wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van materialen op basis van hun fysische eigenschappen en met sensoren.

De faciliteiten bestaan uit een fysisch- chemisch lab, met diverse fysische en chemische analyse apparatuur. Verder is er een brekerij met breek, snij en maalapparatuur voor het verkleinen en vrijmaken van materialen, en ovens tot 1400ºC.

Voor fysisch scheiden is een scala aan scheidingsapparatuur aanwezig welke te vinden is op http://labs.tudelft.nl.

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu