Railbouw laboratorium

In het railbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor railbouw. De faciliteiten bestaan uit apparatuur en opstellingen voor het statisch en dynamisch van componenten van railconstructies.

Naam auteur: webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu