Constructie laboratorium

In het constructie laboratorium wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van materialen en constructies van staal, beton, hout en vezel versterkte kunststoffen.

De faciliteiten bestaan uit hoog belastbare dynamische en statische beproevingsvloeren. Proefstukken kunnen zowel statisch als dynamisch worden belast tot 10.000 kN.

Onder de 10 tons bovenloopkraan kunnen constructies beproefd worden tot maximaal 40 m lang, 20 m breed en 8,5 m hoog. Een overzicht van de mechanische beproevingsapparatuur is te vinden op http://labs.tudelft.nl.

Overige faciliteiten zijn:

  • 10 geklimatiseerde ruimten
  • Een betonstortwerkplaats
  • Een beton boor- en zaagwerkplaats
  • Een opstelling voor het beproeven van verhardend beton onderworpen aan temperatuurregimes en opgelegde vervormingen
  • Diverse apparatuur om betoneigenschappen te registreren (zowel in de verhardende als in de verharde fase
  • Een droogkamer voor hout
  • Een infrarood spectrometer

Voor het bouwen van “custom made” opstellingen is speciaal mecano hulpframe aanwezig.

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu