Macrolab / Stevinlaboratorium

Het laboratorium Stevin 2 van de afdeling Bouw en Infra beschikt over een constructie laboratorium, een wegenbouw laboratorium, een railbouw laboratorium en een laboratorium voor recycling. Het laboratorium is zeer goed geoutilleerd met unieke faciliteiten.

In het laboratorium verrichten onderzoekers experimenteel wetenschappelijk onderzoek, dat onder meer dient voor het opstellen en valideren van modellen en voor het vergelijken met simulaties. Ook wordt in het laboratorium contract research uitgevoerd voor (internationale) overheden, andere researchcentra en bedrijven. Het laboratorium heeft een ervaren ondersteunende staf voor het ontwerpen en bouwen van testopstellingen en het vervaardigen en testen van proefstukken en constructies. De meet- en regeltechnici gebruiken hierbij intern ontwikkelde, op maat gemaakte besturings- en meetsoftware.

Constructie laboratorium

 

In het constructie laboratorium wordt onderzoek gedaan naar de eigenschappen van materialen en constructies van staal, beton, hout en vezel versterkte kunststoffen.

meer...

Contact

Railbouw laboratorium

 

In het railbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor railbouw.

meer...

Contact 

Recycling laboratorium

 

In het recycling laboratorium wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van materialen op basis van hun fysische eigenschappen en met sensoren.

meer...

Contact

Wegenbouw laboratorium

In het wegenbouw laboratorium wordt onderzoek verricht naar de eigenschappen van materialen en constructies voor wegverhardingen en wegen. 

meer...

Contact

Toegang tot en gebruik van het Macrolab / Stevinlaboratorium

Het Macrolab volgt en onderschrijft de Principles and Guidelines for Access and Related Services van het European Charter for Access to Research Infrastructures.

Het Macrolab verleent recht tot toegang tot en gebruik van de faciliteiten van het Macrolab volgens de in de Principles and Guidelines omschreven wide access mode. Dit houdt in dat de faciliteiten in principe ter beschikking gesteld worden aan de volgende partijen: 

  • Researchers, verbonden aan erkende instellingen voor academisch onderwijs of onderzoek
  • Onderzoek- en onderwijsinstellingen
  • Bedrijven en andere organisaties

meer...

Naam auteur: Henk Spiewakowski
© 2017 TU Delft

Metamenu