Stevinlaboratorium

Staal- en composiete constructies

De groep staalconstructies wil zich vooral richten op innovatief en grensverleggend onderzoek op het gebied van staal en aanverwante materialen waarbij zowel in samenwerking met het bouwbedrijfsleven als met de wetenschappelijke wereld in toenemende mate internationaal wordt geopereerd.

Het onderzoek is gericht op het gebied van staalconstructies voor gebouwen en civieltechnische werken. De aandacht gaat hierbij uit naar onderwerpen als stabiliteit, verbindingen, levensduurvoorspelling (vermoeiing, scheurgroei, brosse breuk). De toepassingen voor de onderzoeksresultaten zijn te vinden in diverse sectoren, waaronder infrastructuur, utiliteitsbouw, waterbouwkunde, offshore (incl. olie- en gastransport) en de civiele gezondheidszorg.

Een belangrijke ontwikkeling is de toepassing van hoge- en zeerhogesterktestaal in gebouwen en civieltechnische constructies. Ook de toepassing van vezelversterkte kunststof en combinaties van staal met materialen als beton maken deel uit van het onderzoek.

Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de instandhouding van de bestaande infrastructuur (restlevensduur na beschadiging, monitoring van de schadeontwikkeling en ontwikkeling van reparatiemethoden en technieken), het voorspellen van het gedrag van constructies vervaardigd uit de genoemde nieuwe materialen, onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van bouwproducten en van verbindingstechnieken. Het fundamentele onderzoek is gericht op het voorspellen van het gedrag van efficiënte/ kostenbesparende constructies en constructiecomponenten onder statische en vermoeiingsbelasting. Hierbij zijn de aspecten duurzaam bouwen en ontwikkeling van ontwerp- en fabricageregels van belang.

Onze partners hierbij zijn de nationale en internationale Technische Universiteiten en professionele organisaties zoals TNO Bouw en Ondergrond, de Stichting “Bouwen met Staal”, The Materials Innovation Institute (M2i), ingenieursbureaus, aannemers, toeleveranciers, producenten van bouwcomponenten, en overheden.

Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu