Betonconstructies

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. De reden daarvoor is dat met dit materiaal op betrekkelijk eenvoudige en economische wijze vele constructievormen zijn te realiseren, die voldoen aan de eisen van sterkte, stabiliteit en duurzaamheid onder de meest uiteenlopende belasting- en milieucondities. Betonconstructies staan bekend als draagstructuur voor gebouwen, bruggen, enz., Door technologische ontwikkelingen is het tegenwoordig mogelijk om betonconstructies ook heel mooi te maken qua vorm en uiterlijk.

Het vakgebied van Betonconstructies houdt zich bezig met het construeren – dat wil zeggen ontwerpen, berekenen en uitvoeren – en het onderhouden en beheren van constructies in gewapend en voorgespannen beton.

Het vakgebied staat voor vele nieuwe uitdagingen, die te maken hebben met enerzijds de vraag hoe om te gaan met de grote bestaande voorraad aan betonconstructies en anderzijds met nieuwe ontwikkelingen op materiaalkundig vlak.

Beoordeling bestaande betonconstructies

Voor vele bruggen en viaducten geldt dat ze het einde van de origineel beoogde levensduur bereiken en/of dat ze zwaarder en intensiever worden belast dan waar bij het origineel ontwerp vanuit is gegaan. Met het doel deze betonconstructies nog langer te kunnen gebruiken worden herbeoordelingen uitgevoerd, is onderzoek er op gericht de werkelijke capaciteit zo goed mogelijk vast te stellen en worden proefbelastingen uitgevoerd. Maar ook in het kader van herbestemming en renovatie van gebouwen is herbeoordeling van de betonnen draagstructuur van belang.

Toepassing van nieuwe betonsoorten

De laatste decennia zijn vele nieuwe betonsoorten ontwikkeld, zoals daar bijvoorbeeld zijn Ultra-High-Performance-Concrete (UHPC) en Strain-Hardening-Cementitious-Concrete. Deze nieuwe, innovatieve betonsoorten bieden kansen voor de maatschappij. Echter, waar en hoe deze materialen op een verantwoorde wijze toe te passen vergt onderzoek en aanpassing van regelgeving.

Naam auteur: Henk Spiewakowski
© 2017 TU Delft

Metamenu