Afdelingen

Bouw & Infra

Sectie

Leerstoel

Integraal ontwerp en beheer

 

ConstructieMechanica

 

Gebouwen en Civieltechnische Constructies

Betonconstructies

Gebouwen

Houtconstructies en Houttechnologie

Steel, hybrid and composit structures

Macrolab

Constructie laboratorium 

Railbouw laboratorium

Wegbouw laboratorium

Recycling laboratorium 

Materialen & Milieu

Concrete Modelling and Material Behaviour
Experimental MicroMechanics
Durability
Sustainability
Recource and Recycling

Microlab

Wegbouwkunde

 

Railbouwkunde

 

 

Geoscience & Remote Sensing

  

Geoscience & Engineering

Sectie

 

Applied Geology

 

Applied Geophysics and Petrophysics

Geo-Engineering

Petroleum Engineering

 

Resource Engineering

Geoscience & Engineering Laboratory

 

 

Hydraulic Engineering 

Sectie 

Leerstoel 

Waterbouwkundige Constructies en Overstromingsrisico  

Integrale Waterbouwkunde
Overstromingsrisico

Kustwaterbouw 

Kustwaterbouwkunde
Morfologie Dynamica van Lagunes en Estuaria 

Rivierkunde, Havenwerken, Waterwegen en Baggertechnologie  

Rivierkunde
Havens en Waterwegen
Baggertechnologie 

Offshore Engineering  

Offshore Engineering
Offshore Wind Systemen 

Vloeistofmechanica 

Vrije Oppervlaktegolven
Algemene Vloeistofmechanica en Experimentele Waterbouwkunde
Numerieke Vloeistofmechanica en Physische Oceanografie
Sedimentdynamica

Laboratorium voor Vloeistofmechanica  

    

Transport & Planning

  

Watermanagement 

Sectie

Leerstoel

Gezondheidstechniek

Drinking Water
Wastewater treatment
Urban drainage
Urban Water Cycle technology
Water and Health
Industry Water

Waterhuishouding

Hydrologie

 

Waterbeheer

 

© 2017 TU Delft

Metamenu