Transport & Planning

Hoe lossen we de files op? Waarom bouwen we niet gewoon meer wegen en spoorwegen? De afdeling Transport and Planning modelleert vervoerssystemen, met speciale aandacht voor de aspecten vraag en aanbod van transport en de invloed van ICT en reis- en rijgedrag. Ook wordt er gekeken naar intermodale vervoerssystemen inclusief de benodigde verbindende infrastructuur. Verder staan onderzoek naar verkeersmanagement en verkeersdoorstroming op het programma. Maak kennis met onze wetenschappers en lees alles over ons onderzoek in onze Stories of Science.

© 2017 TU Delft

Metamenu