Zelf reparerend asfalt

De laatste jaren raakten er iedere winter steeds meer kilometers wegdek beschadigd door de vorst. Op de TU Delft wordt hard gewerkt aan oplossingen voor het probleem. Zo wordt er momenteel zelf reparerend asfalt ontwikkeld door middel van staalwol.

  • Bekijk hier het interview met Erik Schlangen in het RTL Nieuws.

Meer informatie:

Bouw & Infra

Toonaangevend onderwijs, afgestemd op de behoeften van de markt en excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het constructief ontwerpen van gebouwen en het constructief en integraal ontwerpen van civiele infrastructuur. Dit zijn de twee hoofddoelen van het thema Bouw & Infra. Een goed balans tussen science, engineering en design vormt daarvoor het uitgangspunt.

Science

Binnen het thema zijn drie categorieën te onderscheiden: wetenschappelijke vernieuwing door fundamenteel onderzoek, vooral op het gebied van mechanica en materiaalkunde. We ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe materialen - denk aan ultra hogesterktebeton - en steeds betrouwbaarder modellen.

Engineering

De tweede categorie betreft engineeringkennis. Zo ontwikkelen we op basis van wetten uit de mechanica en nieuwe materialen innovatieve beton-, hout- of staalconstructies, weg- en railconstructies en nieuwe recyclingtechnologie. Door gebruik van ultra hogesterktebeton kunnen we de betonnen schaaldelen van een boortunnel bijvoorbeeld veel dunner uitvoeren.

Design

Bij de derde categorie, design, ten slotte gaat het om ontwerperskennis. Hoe kom je tot een goed ontwerp een gebouw of civiele constructie, rekening houdend met functie, esthetiek, maakbaarheid, onderhoud en na afloop van de levensduur sloop en hergebruik? Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van deze drie kenniscategorieën belangrijk is en uit gesprekken met sectorpartijen weten we dat zij dit ook vinden.

Integraal ontwerpen

Om een integrale aanpak van ontwerpen mogelijk te maken steken we veel energie in ‘building information modeling’, een aanpak waarbij je in een driedimensionale omgeving de hele bouwcyclus kunt doorlopen van ontwerp tot en met sloop en hergebruik. Het aantrekkelijke van dit soort geautomatiseerde ontwerpsystemen is dat je er parametrisch mee kunt ontwerpen. Als je bijvoorbeeld een onderdeel iets lichter uitvoert, kun je direct zien wat dat betekent voor de rest van de constructie.

Prof. Dr. Ir. J.G. (Jan) Rots

Thematrekker en hoogleraar Constructiemechanica

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek

Meer informatie over opleidingen

Meer informatie over samenwerken

Meer informatie over het Delft Infrastructures and Mobility Initiative

Zelfherstellend beton met behulp van calciumcarbonaat producerende bacteriën
Het repareren van scheuren in betonnen bouwwerken is een bewerkelijke en kostbare maar helaas noodzakelijke aangelegenheid. Binnen het thema Bouw & Infra doen we onderzoek naar het zelfherstellend vermogen van betonstructuren: hoe kan dit worden verbeterd met behulp van calciumcarbonaat producerende bacteriën en onder welke leefomstandigheden gedijen deze bacteriën het beste. Lees verder 


InfraQuest  
De mobiliteit in Nederland groeit explosief. We reizen steeds meer, voor ons werk en voor ons sociale leven. Bovendien heeft ons land zich ontwikkeld tot distributieknooppunt van Europa. Om die positie te consolideren en uit te bouwen, moeten we zorgen voor en passend en betaalbare infrastructuur.
Competence Center InfraQuest is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO. Specialisten op het gebied van wegenbouw en civieltechnische constructies werken binnen InfraQuest samen aan kennisontwikkeling en vernieuwende toekomstgerichte oplossingen. 

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu