Feiten en cijfers - Personeel

Personeel algemeen


Klik op de tabel om te vergroten

Bovenstaande tabel geeft de omvang van de staf van de faculteit weer, gesplitst naar afdeling en functiecategorie. De categorieën zijn hoogleraar (HL), universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD), overig wetenschappelijke personeel (voornamelijk docenten en onderzoekers), promovendus, student-assistent en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). 

Promovendi

Het aantal promovendi is in de afgelopen jaren gestegen. 

Het aantal promovendi per fte hoogleraren neemt de laatste jaren weer enigszins toe na een aantal jaren juist te zijn gedaald.

Tussen de afdelingen zijn wat verschillen te zien. Bij de afdelingen HE en WM wordt samengewerkt met hoogleraren van Unesco /IHE. De fte’s van deze hoogleraren zijn in onderstaande grafiek niet in het totale aantal fte’s meegerekend. Dit kan een vertekend beeld opleveren.

Vrouwelijk wetenschappelijk personeel

Onderstaande grafiek geeft het aandeel vrouwen per functiecategorie weer over de afgelopen jaren. In de categorieën overig wetenschappelijk personeel (OVWP) en promovendi (PROM) is het percentage vrouwen toegenomen. Bij de overige categorieën is het percentage vrouwen ongeveer hetzelfde als in 2014. De faculteit blijft zich inspannen om het aandeel van vrouwelijke wetenschappers te verhogen, vooral om geen toptalent te missen. 

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu