Feiten en cijfers - Onderzoek

Onderzoeksoutput algemeen

In onderstaande tabel treft u de onderzoeksoutput van het verslagjaar 2015 van de faculteit per afdeling aan en voor de faculteit als geheel over de afgelopen verslagjaren. Dit overzicht bevat dus alle onderzoeksoutput dat in het betreffende jaar geregistreerd is. Dit kan dus ook output zijn dat in een ander jaar gepubliceerd is. 


Klik op de tabel om te vergroten

Per afdeling ziet de verdeling over de categorieën er als volgt uit.

 

In 2015 is er in totaal meer gepubliceerd dan in 2014. Alleen in de categorieën ‘Non-refereed articles’, en ‘Academische boeken en hoofdstukken’ zien we een kleine daling ten opzicht van 2014.

Publicaties per wetenschapper

Hieronder ziet u het aantal gerefereerde artikelen per fte wetenschapper. 

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu