Feiten en cijfers - Financiën

Financiën algemeen

Onderstaande tabel geeft de baten en lasten van de faculteit over de afgelopen 5 jaar weer. 


Klik op de tabel om te vergroten

Daarbij zijn bij de baten met name de lumpsum en de 2e en 3e geldstroom relevant. De lumpsum (ook wel 1e geldstroom genoemd) zijn de middelen die de faculteit vanuit de centrale universiteitsmiddelen ontvangt voor financiering van onderwijs en onderzoek. De TU Delft ontvangt deze gelden op haar beurt weer van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 2e en 3e geldstroom zijn gelden die de faculteit zelf verwerft, voornamelijk door verwerving van onderzoeksopdrachten.

Ontwikkeling geldstromen

De faculteit wordt steeds succesvoller in het aantrekken van gefinancierde projecten en ook de eerste geldstroom (lumpsum) neemt de laatste jaren in dezelfde mate toe. Doordat de aard van de 2e en 3e geldstroom onzekerder is voor de langere termijn, heeft dit ook consequenties voor de begroting van de volgende jaren. Ter illustratie is in onderstaande grafiek het verloop van de geldstromen over de afgelopen jaren weergegeven.  

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu