Leerstoel Waterbeheer

Waterhuishouding

De belangrijkste activiteiten van de sectie Waterhuishouding bestaan uit het analyseren van waterstromen op, over en door de grond en het beschikbaar maken van deze waterbronnen. Deze activiteiten komen terug in de twee leerstoelen van de sectie:

Leerstoel Hydrologie   
Prof. Huub Savenije

Leerstoel Waterbeheer
Prof. Nick van de Giesen

De sectie Waterhuishouding heeft ook drie leerstoelen in gespecialiseerde gebieden:

Computational Groundwater Dynamics
Prof. Mark Bakker

Earth observations for WRM
Prof. Wim Bastiaanssen

Science Systems Assesment
Prof. Wim van Vierssen

Meer informatie over onderwijs, onderzoek en medewerkers is te vinden op de aparte sites van de leerstoelen.

Secretariaat: Secr-WR-CitG@tudelft.nl  
Tel: +31 (0)15 2781646

 

 

Naam auteur: .
© 2017 TU Delft

Metamenu