Defence Yasmina Bennani

28 februari 2017 | 10:00 - 28 februari 2017 | 11:00
plaats: TU Delft | Aula
door Secretariaat Sanitary Engineering

Een van de grootste wereldwijde, humanitaire problemen is onvoldoende toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Om deze problemen aan te pakken zal er intensief onderzoek moeten worden gedaan naar het ontwikkelen van robuuste, nieuwe methoden voor waterbehandeling met aan de ene kant lagere kosten en aan de andere kant minder energie- en chemicaliënverbruik, resulterend in een lagere impact op het milieu. Onderzoek naar drinkwater- en afvalwaterbehandeling heeft geleid tot de ontwikkeling van geavanceerde oxidatieprocessen die (micro-)verontreinigingen oxideren. Deze processen omvatten chemische-, fotochemische-, fotokatalytische- (PC) en elektrochemische methoden die gekenmerkt worden door het genereren van hydroxylradicalen (·OH). Het basisconcept van PEC is aangetoond, maar de efficiëntie en de opschaling is nog steeds niet optimaal. Daarom wordt in dit proefschrift PEC uit een experimenteel en technisch oogpunt bezien. Het gebruik van PEC was gedemonstreerd als mogelijke techniek voor waterzuivering en, verder met de ontwikkeling van fotokatalysatoren, het efficiënte gebruik van zonne-energie was een van de belangrijkste doelen in dit proefschrift.

© 2017 TU Delft

Metamenu