Onderzoek bij de afdeling Transport & Planning

De volgende onderwerpen zijn een selectie van de thema"s waar momenteel onderzoek naar wordt verricht bij de afdeling Transport & Planning:

  • Betrouwbaarheid van transportsystemen, inclusief de betrouwbaarheid en robuustheid van weg- en spoornetwerken, diensten voor openbaar vervoer en goederenvervoer, dienstregelingen en de invloed van ruimtelijke planning op de betrouwbaarheid van het transportsysteem.
  • Dynamisch verkeersmanagement in weg- en spoornetwerken inclusief de invloed van informatievoorziening op gebruikers, beprijzing en maatregelingen voor verkeersbeheersing.
  • Modelleren van verschillende vormen van keuzen met betrekking tot het transport, zoals keuze van het woonadres, keuze voor de vestigingsplaats van een bedrijf, vertrektijdstipkeuze, routekeuze, etc., tevens in multimodale netwerken.
  • Voetgangersverkeer in openbare ruimtes (treinstations, metrostations, vliegvelden, winkelcentra, sportcentra, etc.).

Bovendien neemt de afdeling deel aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten voor de lange termijn via de onderzoeksschool TRAIL .Een aantal onderzoeksprogramma"s waar de afdeling in participeert zijn vermeld onder Programma"s .

Others:

Naam auteur: .
© 2017 TU Delft

Metamenu