Promotie B.M. Hoonhout: sediment

24 maart 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webmaster Hydraulic Engineering

Aeolian Sediment Availability and Transport. Promotor: Prof.dr.ir. M.J.F. Stive (CiTG).

De natuurlijke groei en weerbaarheid van kustduinen, die Nederland beschermen tegen overstroming vanuit de zee, wordt gedreven door de wind. Windgedreven sedimenttransport langs de Nederlandse kust is beperkt tot ongeveer 25% van de transportcapaciteit van de wind als gevolg van beperkingen in de sedimentbeschikbaarheid. Dit onderzoek toont aan dat juist langs gesuppleerde kusten de sedimentbeschikbaarheid, en dus het windgedreven sedimenttransport, extra beperkt kan zijn.

Veldmetingen op de 21Mm3 megasuppletie langs de Delflandse kust, bekend als de Zandmotor, tonen aan dat een grote ruimtelijke variabiliteit in sedimentbeschikbaarheid resulteert in beperkingen in windgedreven sedimenttransport en duingroei.  De transportcapaciteit van de wind wordt niet volledig benut doordat de sedimentbeschikbaarheid is beperkt door een hoge bodemvochtigheid, zoutkorsten, schelpenlagen en andere eigenschappen van het strandoppervlak. Met name de invloed van schelpen op het windgedreven sedimenttransport is groot en kenmerkend voor gesuppleerde kusten.

De veldmetingen op de Zandmotor hebben de ontwikkeling van een numeriek model geïnspireerd. Het model is in staat om nauwkeurig ruimtelijke variaties in sedimentbeschikbaarheid te voorspellen. Het model kan daarom gebruikt worden voor de optimalisatie van kustsuppleties met het oog op het stimuleren van de natuurlijke groei en weerbaarheid van kustduinen, bijvoorbeeld in het kader van Bouwen met de Natuur.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu