Rogier Wolfert

Afdeling Bouw & Infra
Integraal Ontwerp en Beheer

K: Hoofdgebouw 3.42
T: (+31) (0)15 2786636
E: A.R.M.Wolfert@remove-this.tudelft.nl

Secretaresse:
Mw. S.C.M. Schuchmann-Hagman

K: Hoofdgebouw 3.40
T: (+31) (0)15 2784774
E: S.C.M.Schuchmann@tudelft.nl

Prof.dr.ir. A.R.M. Wolfert

Rogier Wolfert is hoogleraar van de sectie 'Integraal Ontwerp en Beheer' aan de leerstoel 'Engineering Asset Management' bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

© 2017 TU Delft

Metamenu