Stevinlaboratorium

Houtblad abonnement

Houtconstructies en Houttechnologie

Welkom op de website van Houtconstructies en Houttechnologie. Houtconstructies en Houttechnologie is een onderzoekslijn van de sectie Gebouwen en Civieltechnische Constructies.

De onderzoekslijn richt zich op het gebruik van hout als grondstof voor de bouw en civieltechnische constructies. Hout geldt als een van de weinige echt vernieuwbare grondstoffen en wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling naar een volledig duurzame samenleving. Duurzaam bouwen in optima forma. In het onderzoek wordt het traject gevolgd vanaf het kappen van de boom, het verzagen en drogen van het hout tot aan de verwerking in de bouwconstructie. Er zijn vier zwaartepunten in het onderzoek en onderwijs:

  • Het eerste zwaartepunt betreft het drogen en op sterkte sorteren van hout. Hierbij worden niet-destructieve beoordelingsmethoden toegepast.
  • Als tweede zijn de verbindingen die nodig zijn voor het maken van een constructie een zwaartepunt van onderzoek. Hierbij wordt zowel numeriek als experimenteel werk verricht.
  • Als derde zwaartepunt worden levensduurmodellen ontwikkeld.  De levensduurmodellen combineren en beschrijven degradatiemechanismen veroorzaakt door mechanische, fysische en biologische belastingen. De modellen worden gebruikt bij de beoordeling van monumenten en constructies.
  • Duurzaam bouwen in de vorm van houtconstructies en houttoepassingen voor zowel gebouwen, bruggen en waterbouwkundige kunstwerken.
Naam auteur: Webmaster
© 2017 TU Delft

Metamenu