Gebouwen

Onderwijs

De Master-opleiding Gebouwen richt zich op het constructief en bouwtechnisch ontwerpen van gebouwen: hoe vertaal je als ontwerper de architectonische vorm in een veilig, rationeel, duurzaam, realiseerbaar en comfortabel gebouw? Je leert bij ons alles over de technische prestaties waaraan het gebouw moet voldoen, je maakt kennis met oude en nieuwe constructiematerialen en bouwmethoden, je leert nadenken over de invloed van de gebouwfunctie op je ontwerp. Je krijgt uitgebreide theoretische bagage mee die je er op voorbereidt om straks als gebouwontwerper op een verantwoorde manier aan de slag te gaan. Vrijwel alle docenten hebben in de praktijk gewerkt als ontwerper of zijn hierin nog steeds actief: je bent dus verzekerd van een goede voorbereiding op de beroepspraktijk.

Afstuderen en specialisaties
Door het aanbrengen van accenten in je vakkenkeuze en je afstudeerwerk kun je je verder specialiseren in de volgende deelgebieden:

Onderzoek
Binnen de groep Gebouwen zijn op dit moment diverse promovendi bezig met studies op actuele en relevante onderzoeksvragen, zoals: verantwoordelijkheden in de bouw, hergebruik van bestaande draagconstructiesprefab beton in de bouw en computational design. Het onderzoek is gecentreerd rond thema’s van het 3TU-programma Speerpunt Bouw. Dit zijn de grote vragen waarvoor de Nederlandse bouwwereld zich in de komende decennia gesteld zal zien. De onderwerpen die de groep Gebouwen wil onderzoeken zijn:

  • Computational Design
  • Constructief Ontwerp en Veiligheid
  • Productie en Assemblage
  • Speciale en Complexe Constructies
  • Bouwfysica

Als afstudeerder ben je zo verzekerd van zeer relevante afstudeeropdrachten.

Stevin-II Lab
Naast faciliteiten voor deskresearch en ontwerpstudies maakt de sectie gebruik van het Stevin-II laboratorium voor verkennend en verifiërend onderzoek. In het lab vind je een unieke en complete verzameling van meetapparatuur en technici die je bij het gebruik hiervan kunnen ondersteunen.

Dispuut / Afstudeerruimte
Het U-BASE (Stevin II kamer 1.35, naast collegezaal G trap af en gelijk naar links) is het sfeervolle trefpunt van Master-studenten van de groep Gebouwen en van het SDL. Met vele excursies, studiereizen en symposia, maar ook met het kritisch volgen van het onderwijs draagt het dispuut bij aan de kwaliteit van de opleiding. Veel afstudeerders maken gebruik van een speciaal voor hen ingerichte gezamenlijke werkplek.

Naam auteur: Henk Spiewakowski
© 2017 TU Delft

Metamenu