Bouw van Spiegelzee van start

30 juni 2008 door Marketing & Communicatie

Zaterdag 28 juni werd door Wethouder Vingerling van Katwijk het startsein gegeven voor de bouw van Spiegelzee.

Hij onthulde het paneel waarop tekst en uitleg wordt gegeven over het paviljoen in de buurt van de plek waar het zal verrijzen: op het strand van Katwijk ten zuiden van de uitwatering van de Oude Rijn, ter hoogte van het verzwolgen Romeinse fort "Brittenburg".

Spiegelzee wil een breed publiek informeren over het verleden, het heden en de toekomst van de zeespiegel, en de rol van de natuur en de mens daarin. In het paviljoen ervaren mensen hoe hoog een zeespiegel van +6 meter is, de stand voor de laatste IJstijd, maar ook hoe laag een zeespiegel van -120 meter is, de stand net na de laatste IJstijd, toen de Noordzee droog stond.

Vrijdag 18 juli zal Spiegelzee worden geopend. Vanaf zaterdag 19 juli is het paviljoen voor iedereen gratis toegankelijk. Studenten en medewerkers van de TU Delft en TNO zullen op verzoek rondleidingen geven aan groepen. Medio juli zal het mogelijk zijn om via de de website www.spiegelzee.nl een rondleiding te boeken.

Spiegelzee is bedacht door studenten en onderzoekers van de TU Delft en vormgegeven door ZUS architecten. De financiering kwam tot stand dankzij het Nationaal Comité van het Jaar van de Planeet Aarde, TU Delft, TNO, Rijkswaterstaat, Rabobank Katwijk, Van Oord, Provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de Gemeente Katwijk.

MijnAarde is het Nederlandse programma van het Nationaal Comité van het Jaar van de Planeet Aarde die het voortouw neemt om bestuurders, beleidsmakers, burgers en scholieren kennis te laten maken met de aardwetenschappen en het belang daarvan voor de maatschappij. Het Comité bestaat uit 40 leden, afkomstig uit een breed spectrum van wetenschappelijke instellingen, taak- en marktinstituten, semi-overheidsorganisaties, NGO’s, musea en verenigingen. Zie ook: www.mijnaarde.nl.

Foto Tom Kroeze - Rotterdam - Het Spiegelzee informatiepaneel uitgepakt

v.l.n.r.

  • het Spiegelzee team van TU Delft: Wieske Paulissen, Bob Hoogendoorn, Adriaan Janszen, Joep Storms, Guido Rutten
  • Jan Stuip, MijnAarde
  • Anne Breimer, TNO
  • Hans Vingerling, wethouder Natuur en Milieu Katwijk
  • Johan Meulenkamp, MijnAarde
  • Mart van Bracht, TNO
© 2017 TU Delft

Metamenu