Symposium Urban Air Quality

17 februari 2017 | 13:00 - 18:00
plaats: TU Delft - Theaterzaal (Sport & Culture)
door Webredactie Communication

Op 17 februari vindt in Delft het symposium Urban Air Quality plaats. Experts op het gebied van gezondheid, beleid, en meten en monitoren van luchtkwaliteit in het stedelijk gebied vertellen over de laatste inzichten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Geoscience & Remote Sensing (GRS) van de TU Delft, het TU Delft Climate Institute en het KNMI.

Industrie, verkeer, energie- en voedselproductie hebben allemaal een (negatieve) invloed op luchtkwaliteit. Dat is zeker het geval in stedelijke gebieden, waar inmiddels de helft van de wereldbevolking woont. Observatie vanaf de grond en met satellieten laat zien dat beleid om uitstoot terug te brengen succesvol kan zijn. Maar gebeurt dat genoeg, en wat kunnen steden in ontwikkelingslanden leren van dergelijke successen?

Meer informatie

17 februari 2017, 13:00 - 18:00, Theaterzaal (Sport & Culture), TU Delft, www.tudelft.nl/gebouw37
Download het programma
Aanmelden graag van tevoren bij Secr-grs-citg@remove-this.tudelft.nl  ovv ‘Urban Air Quality Symposium Registration’
Contactpersoon: Julien Chimot, J.J.Chimot@remove-this.tudelft.nl, 015 27 83546 (secr)


© 2017 TU Delft

Metamenu