Promotie E. Smits: vluchtprijs

16 mei 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Strategic Network Modelling for Passenger Transport Pricing. Promotor 1: Prof.dr.ir. B. van Arem (CiTG), Promotor 2: Prof.dr. M.C.J. Bliemer (U-Sydney, Australië).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu