Smart Urban Mobility: Practical Challenges, Scientific Solutions

29 June 2017 | 8:30 - 29 June 2017 | 18:00
location: KiT Amsterdam, Mauritskade 63, 1092 AD, Amsterdam
by Webredactie CiTG

Graag nodigen wij u uit voor het symposium Smart Urban Mobility! Noteer 29 juni alvast in uw agenda en reserveer uw ticket!

Het zal niemand ontgaan zijn: de omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Vergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, de introductie van nieuwe vervoerwijzen en -diensten – dergelijke ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes.

Vragen te over: tot wat voor mobiliteitsmix zal dat leiden? Wat zijn nu echt de kansen van shared mobility en concepten zoals MaaS en wat gaat de zelfrijdende auto betekenen voor de files en het ruimtegebruik in de stad? Wat betekenen genoemde trends voor het gebruik van de fiets en van het stedelijk OV? En voor de rol van de stedelijke wegbeheerders en de vervoerders? De signalen dat onze steden aan het dichtslibben zijn nemen toe, maar welke investeringen zijn nu nodig om onze steden bereikbaar en leefbaar te houden? En hoe zorgen we ervoor dat deze investeringen, gezien de verschillende trends, ‘no regret’ zijn?

© 2017 TU Delft

Metamenu